13.05.2016 | Бизнес

Укргазбанк обнаружил у себя дыру размером в 12,6 миллиарда гривен

Укргазбанк обнаружил у себя дыру размером в 12,6 миллиарда гривен

По данным банка на 31.03.2016 разрыв ликвидности между финансовыми активами и обязательствами составляет 12,63 млрд грн

Водночас як зазначається в його звітності, керівництво банку вважає, що вказаний розрив є «контрольованим та не загрожує здатності банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за власними зобов’язаннями».

У звітності Укргазбанку констатується, що він має вторинний резерв ліквідних коштів, який представлений:

- необтяженими цінними паперами – облігаціями внутрішньої державної позики на сумі 7,02 млрд грн; облігаціями ДІУ на 22,3 млн грн; корпоративними цінними паперами на 541,8 млн грн, «які характеризуються високим рівнем ліквідності та були віднесені до строку погашення «понад 1 рік», що можуть бути отримані шляхом продажу вказаних цінних паперів або шляхом залучення кредиту рефінансування від НБУ під заставу цих цінних паперів»;
- стабільними залишками коштів клієнтів на поточних рахунках, що визначені за допомогою статистичного аналізу коливань залишків на поточних рахунках клієнтів на 7,03 млрд грн. «На основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі фактичний термін погашення стабільного залишку може розглядатися як «без строку погашення», - вважають в Укргазбанку.

«Таким чином, від’ємний розрив ліквідності, що виник станом на 31 березня 2016 року, у сумі 12,63 млрд грн на основі очікуваних строків реалізацій зазначених фінансових інструментів змінюється на позитивний розрив ліквідності та може оцінюватися в розмірі 1,98 млрд грн.», - резюмували в Укргазбанку.

Прибутки-збитки

За підсумками І кварталу 2016 року Укргазбанк задекларував прибуток 28,9 млн грн. (у І кварталі-2015 був збиток 464,9 млн грн.); у 2015 році – 259,7 млн грн. (у 2014 році – збиток 3,38 млрд грн).

Чисті процентні доходи в січні березні склали 159 млн грн. (у І кварталі-2015 – 145,8 млн грн), у 2015 році – 726,9 млн грн. (у 2014 році – 1,1 млрд грн.).

Негативний результат від торгових операцій з валютою у І кварталі-2016 становив 11,54 млн грн (у І кварталі-2015 був «плюс» 369 млн грн); у 2015 році – 137,6 млн грн. (у 2014 році був «плюс» 253,2 млн грн.). Водночас позитивний результат від курсових різниць у січні-березні склав 111,5 млн грн. (у І кварталі-2015 був «мінус» 422,7 млн грн); у 2015 році – 1,43 млрд грн (у 2014 році – 651,8 млн грн).

Дохід від розформування резервів у І кварталі – 590,1 млн грн (у І кварталі-2015 були витрати на 60,3 млн грн); у 2015 році відрахування в резерв (тобто видатки) були 1,19 млрд грн.

Борг перед НБУ

Борг Укргазбанку перед НБУ в січні-березні скоротився на 1,6 млрд грн. – до 2,67 млрд грн (на кінець 2015 року було 4,28 млрд грн., що на 900 млн грн. менше, ніж на кінець 2014 року).

Як констатує банк у звітності, 31 грудня 2015 року та 19 січня 2016 року він здійснив дострокове погашення довгострокових кредитів рефінансування на 216 млн грн та стабкредитів на 1,1 млрд грн, отриманих від НБУ в 2008-2009 рр. Водночас 21 січня була укладена угода щодо подовження строків погашення довгострокових кредитів на 792,5 млн грн. та довгострокових кредитів на 1,5 млрд грн., отриманих в 2008-2009 рр., які підлягали сплаті протягом 2015-2016 рр. з перенесенням строку погашення на 2016-2017 рр.

Активи та капітал

Кредитний портфель Укргазбанку в І кварталі зменшився до 11 млрд грн. з 14 млрд грн. на кінець 2015 року (на кінець 2014 року було 9,73 млрд грн).

Водночас обсяг інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, у січні-березні збільшився до 13,5 млрд грн. (з 8,34 млрд грн. на кінець грудня-2015 і 5,79 млрд грн. на кінець грудня-2014). Із вказаного обсягу ОВДП – 11,34 млрд грн. (на кінець грудня-2015 – 6,35 млрд грн.; на кінець грудня-2014 – 3,14 млрд грн).

Обсяг інвестицій, утримуваних до погашення, на кінець березня становив 10,1 млрд грн. (на кінець грудня-2015 – 3 млрд грн; на кінець грудня-2014 – 0). Усі папери – депсертифікати НБУ з погашенням у квітні.

На кінець березня-2016 Укргазбанк повністю сформував резерви під кредити позичальникам з окупованої частини Донбасу та Криму (1 млрд грн).

Як констатує Укргазбанк, на 31.03.2016 загальний обсяг заборгованості за кредитними угодами, за якими проводилась реструктуризація, становив 6,86 млрд грн. (на кінець 2015 року – 8,28 млрд грн), з них реструктуризовані кредити по двом стратегічно важливим держпідприємствам, як визначено в законодавстві України, у сумі 4,16 млрд грн.

Статутний капітал банку в 2015 рці збільшився на 3,837 млрд грн – до 13,837 млрд грн.

Як констатує Укргазбанк, на кінець І кварталу 2016 року, як і на кінець 2015 року, він виконував норматив НБУ щодо достатності (адекватності) регулятивного капіталу, який має бути як мінімум 10% (конкретний показник у звітності не вказаний).

P.S. "Зарплатно-преміальний"

Обсяг видатків Укргазбанку на заробітну плату та премії в І кварталі збільшився на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 99,93 млн грн. (з 67,9 млн грн). У 2015 році відповідне зростання було меншим суттєвим – на 8,7% до 312,5 млн грн.

 

 

finbalance.com.ua

Расследования